سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

گردشگری شکار

گردشگری شکار

گردشگری شکار

چکیده مقاله:
گردشگری از مهم ترین فعالیت های انسان معاصر بوده که تحولات بنیادی در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم را به دنبال دارد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، تسهیلات گوناگونی در رابطه با گردشگری ایجاد شده است و از آنجایی که گردشگری بعنوان یک صنعت در کشورهای مختلف در نظر گرفته می شود، همواره سعی در ارتقاء بخشیدن به آن بعنوان یک منبع درآمد بوده است.

استان سیستان و بلوچستان بعنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران با وجود  جاذبه های طبیعی، جغرافیایی و گونه های جانوری متنوع ، یکی از استانهای دارای پتانسیل کشور است. لذا  با توجه به فراوانی گونه های جانوری و موقعیت جغرافیایی منطقه، گردشگری شکار می تواند بعنوان یکی از فرصت های مناسب در این استان به منظور جذب گردشگر و افزای رونق اقتصادی باشد.

هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش ایجاد قرق اختصاصی شکار در رونق صنعت گردشگری، توسعه اقتصادی و حفظ حیات وحش استان سیستان و بلوچستان بوده که بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص موقعیت منطقه، عوارض توپوگرافی و شرایط جغرافیایی، این استان بعنوان مورد مطالعاتی در زمینه گردشگری شکار انتخاب شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.