سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

پتروژنز و تعیین سن U-Pb تود ه های نفوذی کانسار مس سرچشمه

پتروژنز و تعیین سن U-Pb تود ه های نفوذی کانسار مس سرچشمه

پتروژنز و تعیین سن U-Pb تود ه های نفوذی کانسار مس سرچشمه

چکیده مقاله:

معدن سرچشمه، جزء معادن مس پورفیری بزرگ دنیا به شمار می آید که در پهنه فلززایی کرمان قرار گرفته است. رخنمون های سنگی در محدوده شامل سنگ های بازالتی، آندزیت بازالتی تا آندزیتی ائوسن و توده های گرانولار و پورفیری گرانودیوریتی الیگوسن و استوک پورفیری گرانودیوریتی  سرچشمه، توده تاخیری دانه ریز گرانیتی و انواع دایک های هورنبلند، پلاژیوکلاز و بیوتیت پورفیری آندزیتی تا داسیتی میوسن هستند.

ایران در بخش میانی کمربند کوهزایی و فلززایی آلپ-هیمالیا قرار دارد که حوادث زمین شناسی مختلف را در اثر کوهزایی آلپی تحمل کرده است. در اثر فرآیندهای مربوط به تکامل اقیانوس نوتتیس که شامل مراحل باز شدن، فرورانش و بسته شدن این اقیانوس و همچنین فرآیندهای پس از برخورد است، انواع کانسارهای مختلف در ایران تشکیل شده است که از جمله مهم ترین آنها کانسارهای مس پورفیری هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.