سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

قوم لر قومیست همیشه سربلند و هیچ اهانتی نمی تواند از ارزش های حقیقی آن کم کند