سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

دیدار قائم مقام محترم شرکت از سایت معدن مس سراکوه در سال 1400