سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

اجرای عملیات اکتشافات تکمیلی در معدن گارنت