سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

شرایط سخت کاری در معدن (کرمان-شهر بابک)