سلام ، به وب سایت زنوبر ایرانیان خوش آمدید.

مسئولیت های اجتماعی

شرکت زنوبر ایرانیان سازمانیست که با رعایت مسئولیت اجتماعی و الزامات توسعه پایدار در تلاش برای ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال در کشور بوده و ما به خوبی دریافته ایم که این موفقیت محقق نخواهد شد مگر در یگانگی منافع آن با جامعه و در بستر جامعه ای سالم و مترقی.
از این رو ملاحظات آموزشی، بهزیستی، محیط زیست و حقوق انسانی را سرلوحه ارتباط خود با ذی نفعانمان قرار دادیم.
ما در تلاشیم که در هر نقطه از کشور به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته که فعالیت داریم به فرهنگ های مختلف و میراث فرهنگی احترام گذاشته و فعالیت خود را سازگار با آن انجام دهیم.
فعالیت های شرکت زنوبر ایرانیان در بخش مسئولیت های اجتماعی را می توان به صورت ذیل دسته بندی کرد:

برای مشاهده ی اخبار و رویدادهای هر دسته بندی، روی آن کلیک کنید.